Keikutsertaan KI Kuala Tanjung dalam temu dialog bersama Menteri Perindustrian